In [1]:
'{0:04b}'.format(6)
Out[1]:
'0110'
In [2]:
'{0:08b}'.format(65)
Out[2]:
'01000001'
In [3]:
~0, ~1, ~2, ~3
Out[3]:
(-1, -2, -3, -4)
In [4]:
'{0:.40f}'.format(0.1)
Out[4]:
'0.1000000000000000055511151231257827021182'
In [5]:
'{0:.40f}'.format(0.3)
Out[5]:
'0.2999999999999999888977697537484345957637'
In [6]:
'{0:.40f}'.format(0.5)
Out[6]:
'0.5000000000000000000000000000000000000000'
In [7]:
0.1 * 3 == 0.3
Out[7]:
False
In [8]:
'{0:.40f}'.format(0.1 * 3) 
Out[8]:
'0.3000000000000000444089209850062616169453'
In [9]:
2 ** -52
Out[9]:
2.220446049250313e-16
In [10]:
2 ** -53
Out[10]:
1.1102230246251565e-16
In [11]:
1 + 2 ** -52 > 1
Out[11]:
True
In [12]:
1 + 2 ** -53 > 1
Out[12]:
False
In [13]:
from fractions import Fraction
x = Fraction(1, 2)
y = Fraction(1, 3)
x * y, x + y, x * 3 + y * 2
Out[13]:
(Fraction(1, 6), Fraction(5, 6), Fraction(13, 6))
In [14]:
print(x * y, x + y, x * 3 + y * 2)
1/6 5/6 13/6
In [15]:
Fraction(2, 3) ** 50
Out[15]:
Fraction(1125899906842624, 717897987691852588770249)
In [16]:
from sympy import sqrt
x = sqrt(2)
y = sqrt(3)
2 * x, x * y, x + y, x ** 2
Out[16]:
(2*sqrt(2), sqrt(6), sqrt(2) + sqrt(3), 2)
In [17]:
from decimal import Decimal
Decimal('0.1')
Out[17]:
Decimal('0.1')
In [18]:
print(Decimal('0.1') * 3)
0.3
In [19]:
Decimal('0.1') * 3 == Decimal('0.3')
Out[19]:
True
In [20]:
Decimal(0.1)
Out[20]:
Decimal('0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625')
In [21]:
Decimal(0.1) * 3 == Decimal(0.3)
Out[21]:
False
In [22]:
ord('a')
Out[22]:
97
In [23]:
for c in 'abc':
    print(c, ord(c))
a 97
b 98
c 99
In [24]:
chr(97)
Out[24]:
'a'
In [25]:
for i in range(97, 100):
    print(i, chr(i))
97 a
98 b
99 c
In [26]:
for c in 'あいうえお':
    print(c, ord(c))
あ 12354
い 12356
う 12358
え 12360
お 12362
In [27]:
for i in range(12353, 12357):
    print(i, chr(i))
12353 ぁ
12354 あ
12355 ぃ
12356 い
In [ ]: